תנאי השירות

ברוכים הבאים לאתר. אנו מספקים לך שירותים בכפוף להודעות, לתנאים ולתנאים המפורטים בהסכם זה (להלן: "ההסכם"). בנוסף, כאשר אתה משתמש בשירות Loveofqueen.com (למשל, ביצוע הזמנה או כתיבת ביקורת של לקוחות), תהיה כפוף לכללים, לקווים המנחים, למדיניות, לתנאים ולתנאים החלים על שירותים אלה, והם משולבים בזה הסכם לפי התייחסות זו. Loveofqueen.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות אתר זה ואת התנאים וההגבלות בכל עת.

גישה, גלישה או שימוש אחר באתר מציינים את הסכמתך לכל התנאים וההגבלות שבסכם זה. אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שתמשיך.

אתה מצהיר ומתחייב כי אתה לפחות בן 18 שנים או מבקר באתר בפיקוח הורה או אפוטרופוס. בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, חברת Loveofqueen.com מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה ולא בלעדי כדי לגשת לאתר ולהשתמש בו על ידי הצגתו בדפדפן האינטרנט שלך רק לצורך קניות למטרות אישיות פריטים הנמכרים באתר ולא לשימוש מסחרי או לשימוש בשם צד שלישי כלשהו, ​​למעט כפי שהותר במפורש על ידי Loveofqueen.com מראש. כל הפרה של הסכם זה תביא לביטול מיידי של הרישיון המוענק בסעיף זה ללא הודעה מוקדמת.

למעט המותר בסעיף הקודם, אין לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, להחכיר, לשדר, ליצור עבודות נגזרות, לתרגם, לשנות, להנדס לאחור, לפרק, להדר או לנצל את האתר או כל חלק ממנו, אלא אם כן מותר במפורש על ידי Loveofqueen.com בכתב. אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי במידע המופיע באתר או לעשות בו שימוש כלשהו לטובת עסק אחר, אלא אם כן הדבר מותר מראש על ידי חברת Loveofqueen.com. חברת Loveofqueen.com שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות, להפסיק חשבונות ו / או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה, לרבות, ללא הגבלה, אם Loveofqueen.com סבור כי התנהגות הלקוח מפרה את החוק החל או פוגעת באינטרסים של Loveofqueen.com.

אין להעלות, להפיץ או לפרסם בכל דרך אחרת באתר זה כל תוכן, מידע או חומר אחר אשר (א) מפר או מפר זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות של כל אדם; (ב) הוא דיבה, מאיים, משמיץ, מגונה, מגונה, פורנוגרפי, או עלול להוליד כל אחריות אזרחית או פלילית לפי החוק האמריקני או הבינלאומי; או (c) כולל באגים, וירוסים, תולעים, דלתות מלכודת, סוסים טרויאניים או קוד מזיק אחר או תכונות. Loveofqueen.com עשויה להקצות לך סיסמה וזיהוי חשבון כדי לאפשר לך לגשת ולהשתמש בחלקים מסוימים של אתר זה. בכל פעם שתשתמש בסיסמה או בהזדהות, תיחשב כמורשה לגשת לאתר ולהשתמש בו באופן העולה בקנה אחד עם התנאים וההגבלות של הסכם זה, ו- Loveofqueen.com אינה מחויבת לחקור את ההרשאה או המקור של כל גישה או שימוש כאלה באתר.

אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל גישה לאתר זה ושימוש בו על ידי כל משתמש בסיסמה ובזיהוי המוקצה לך במקור, בין אם גישה זו לבין השימוש באתר זה מאושרת בפועל על ידך, לרבות, ללא הגבלה, כל התקשורת וההעברה ואת כל ההתחייבויות (לרבות, ללא הגבלה, התחייבויות פיננסיות) שנגרמו באמצעות גישה כזו או שימוש. אתה האחראי הבלעדי להגנה על האבטחה והסודיות של הסיסמה והזיהוי שהוקצו לך. עליך להודיע ​​מיד ל- Loveofqueen.com על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בהזדהות שלך או בכל הפרה אחרת או הפרה מאיימת של אתר זה. לאחר ההרשמה, תקבל את עלונים עם מידע על מכירות, קופונים, ומבצעים מיוחדים. אתה יכול לבטל את המנוי באמצעות הקישור מכל עלון דוא"ל או הגדרת המנוי האישי שלך לאחר הכניסה. מנוי ברירת מחדל עבור עלון עבור משתמשים רשומים.

לאהובין חשבון משתמש

אתה מתחייב כי הגשותיך, כולן או חלקן, ברורות וללא כל הפרה של זכויות יוצרים, סכסוכים או תביעות של צד שלישי. Loveofqueen.com אינה נושאת באחריות לכל שימוש לרעה בזכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים על ידך. אתה מתחייב להגן ולשפות את נותן החסות כנגד כל הפסדים שנגרמו עקב השימוש ברשומות לכל מטרה.

ביקורות והערות

אלא אם צוין אחרת במקום אחר בהסכם זה או באתר, כל דבר שאתה שולח או מפרסם לאתר ו / או מספק Loveofqueen.com, כולל, ללא הגבלה, רעיונות, ידע, טכניקות, שאלות, ביקורות, הערות ו ההצעות (ביחד, "הגשות") יטופלו ויחשבו כבלתי סודיות ולא קנייניות, ועל ידי הגשת או פרסום, אתה מסכים לרשום באופן בלתי הפיך את הרשומה ואת כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות אליה (למעט הזכויות המוסריות כגון זכות יוצרים) ל- Loveofqueen.com ללא תשלום ול- Loveofqueen.com תהיה הזכות ללא תמלוגים, ברחבי העולם, תמימה, בלתי חוזרת וניתנת להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, לבצע, למכור, להחכיר, להעביר, להתאים, ליצור עבודות נגזרות הגשות כאלה בכל אמצעי ובכל צורה, ולתרגם, לשנות, לבצע הנדסה לאחור, לפרק או לפרק את ההגשות. כל ההגשות יהפכו באופן אוטומטי לנכס הבלעדי והבלעדי של Loveofqueen.com ולא יוחזרו אליך ואתה מסכים שלא להעלות כל מחלוקת בקשר לשימוש כלשהו בכניסה של Loveofqueen.com בעתיד.

אתה מתחייב כי הגשותיך, כולן או חלקן, ברורות וללא כל הפרה של זכויות יוצרים, סכסוכים או תביעות של צד שלישי. Loveofqueen.com אינה נושאת באחריות לכל שימוש לרעה בזכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים על ידך. אתה מתחייב להגן ולשפות את נותן החסות כנגד כל הפסדים שנגרמו עקב השימוש ברשומות לכל מטרה.

בנוסף לזכויות החלות על כל הגשה, כאשר אתה מפרסם תגובות או ביקורות לאתר, אתה גם מעניק ל- Loveofqueen.com את הזכות להשתמש בשם שאתה שולח עם כל ביקורת, תגובה או תוכן אחר, אם קיים, בקשר עם ביקורת, תגובה או תוכן אחר. הינך מצהיר ומתחייב כי אתה הבעלים או בשליטה אחרת של כל הזכויות על הביקורות, ההערות והתכנים האחרים שאתה מפרסם באתר זה וכי השימוש בסקירות שלך, בהערותיך או בתכנים אחרים של Loveofqueen.com לא יפגע בהן או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו. לא תשתמש בכתובת דואר אלקטרוני שקרית, תתחזה למישהו אחר מאשר את עצמך, או תטעה את Loveofqueen.com או את צדדים שלישיים אחרים בנוגע למקור של כל תוכן או תוכן. Loveofqueen.com רשאית, אך לא תהיה מחויבת להסיר או לערוך כל הגשות (כולל הערות או ביקורות) מכל סיבה שהיא.

ביטול הזמנה

Customers can cancel their order at anytime prior to shipping; please go to our עזרה ושאלות נפוצות or תיצור איתנו קשר

However, once the order has been dispatched, the order cannot be canceled, changed, or refunded. Upon receipt of the package, our מדיניות החזרה. comes into effect.

משלוחים מסין

At Loveofqueen all shipments are sent from China and are Delivery Duty Unpaid. Consequently, any and all customs or import duties are charged once the parcel reaches its destination country. If any, these charges must be paid by the customers. Should the customers refuse the package due to import duties or taxes, they take full liability for all the cost involved in the process. Due to customs regulations, please note that Loveofqueen cannot to declare purchased items as a gift or list an amount lower than the actual product price.

מדיניות קוד ההתנהגות של הלקוח

At Loveofqueen customer satisfaction is our top priority.We strive to solve all customers problems in a professional and amicable way. However, we will not tolerate any unacceptable or unreasonable behavior towards our Customer Service Team members.

Unacceptable behavior directed towards Customer Service staff or Loveofqueen may, for example, include any of the following:

-Aggressive, abusive and threatening behavior. Examples include: any and all direct or implied threats on any communication channel; intimidating language; personal and verbal abuse; sexist, racist, homophobic, or derogatory remarks; rudeness; inflammatory statements; swearing; and unsubstantiated allegations.

- באופן עקבי תובעני או תובעני תלונות, למרות שהבעיה היתה מלאה; כמו כן, חוזר על תלונות מתמשך למרות פתרונות סבירים הוגנים המוצעים בהתאם למדיניות שלנו.

-הצגה, ציפייה או דרישה של צוות להפרת הנחיות מדיניות החברה שנקבעו, כגון סכום החזר, מסגרת זמן, פיצוי מיוחד וכו '; כמו כן, מחפשים תוצאה לא מציאותית מעבר להיקף המדיניות והנהלים שלנו. כברירת מחדל, סכום ההחזר אינו יכול לחרוג מסכום ההזמנה המקורי ששולם ל- Loveofqueen.

- שינוי חוזר ונשנה של טיבה (או ההתמקדות) של תלונה או את התוצאה הרצויה, באופן חלקי, לאחר מתן תשובה רשמית.

מספר מופרז של תלונות לעומת סך כל ערך ערך הרכישה.

על התנהגות כזו, מומלץ למתלוננים להודיע ​​על כך באופן רשמי:

"השפה שלי נחשבת פוגעת, פוגעת, מאיימת, ובלתי קבילה לחלוטין.

- עליהם להימנע משימוש בשפה, הפחדות ואיומים כאלה.

לא יהיה עוד חילופי התכתבות בעניין אם יתמידו בהתנהגות זו.

-Loveofqueen reserves the right to no longer accept orders from the customer in the future without further notice.

תהליך הסלמה

להתלונן תהליך הסלמה

This process applies strictly to Customer Service issues. For separate legal issues such as copyright, please view our legal page כאן.

אם הלקוח אינו מרוצה מהפתרון שמציע שירות הלקוחות שלנו, הלקוח רשאי לפנות למפקח הכרטיס שלנו על ידי הגשת כרטיס חדש בקטע "שלח תלונה רשמית" באופן הבא:

Contact us > Submit a ticket > Select Warranty &return > Submit a formal complaint

אנו נגיב לכל התלונות בתוך 24 שעות, למעט בסופי שבוע ובחגים ציבוריים.

זכויות יוצרים

כל טקסט, גרפיקה, תמונות או תמונות אחרות, סמלי לחצנים, קטעי אודיו, לוגו, סיסמאות, שמות מסחריים או תוכנות מילה ותכנים אחרים באתר של Loveofqueen.com (ביחד, "תוכן"), שייכים באופן בלעדי ל- Loveofqueen.com או ספקי התוכן המתאימים שלה. אינך רשאי להשתמש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לשדר, להציג, לפרסם, למכור, לרשום, לבצע בפומבי, להפיץ או לנצל מסחרית כל תוכן או להיפטר מכל תוכן אחר באופן שאינו מותר על ידי Loveofqueen.com, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של Loveofqueen.com. השימוש בכריית נתונים, ברובוטים או בכלים דומים לאיסוף נתונים והפקתם ב- Loveofqueen.com וכן בשימוש בסימנים מסחריים או בסימני שירות ב- Loveofqueen.com במטא-תגים אסורים בהחלט. אתה רשאי להציג ולהשתמש בתוכן רק עבור הפרטים האישיים שלך ולקניות והזמנה באתר וללא כל מטרה אחרת. האוסף, ההסדר וההרכבה של כל התוכן באתר זה ("הקומפילציה") שייכים באופן בלעדי ל- Loveofqueen.com. אינך רשאי להשתמש בתוכן או בקומפילציה של Loveofqueen בכל אופן שמזלזלת או משמיצה את Loveofqueen.com או בכל אופן שעלול לגרום לבלבול או להפרה של כל החוקים או התקנות החלים. כל התוכנה המשמשת באתר זה (להלן "התוכנה") היא רכושה של חברת Loveofqueen.com ו / או ספקיה. התוכן, האוסף והתוכנה מוגנים כולם תחת חוקי זכויות יוצרים ממלכתיים, לאומיים ובינלאומיים. כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש שמורות ל- Loveofqueen.com. הפושעים יועמדו לדין במלואו.

Loveofqueen.com מכירה ומכבדת את כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים. לפיכך, כל שימוש בטלוויזיה, בתמונה, במוסיקה, בפסטיבל סרטים או בשמות או בשמות אחרים אין להם קשר ל- Loveofqueen.com והם רכושם הבלעדי של בעלי זכויות היוצרים או הסימנים המסחריים. השמלות שלנו בהשראת סגנון סלבריטי הם שלנו בילויים של פריט שחוקים על ידי הסלבריטאים על תוכניות הטלוויזיה האהובות עליך השטיח האדום, אולם הם אינם מורשים, אושר על ידי, או מחוברות אלה מופעים בכל דרך ואינם מתכוונים הפרות של כל סימני מסחר רשומים או זכויות יוצרים.

מדיניות הפרת זכויות קניין רוחני

It is the policy of Loveofqueen.com to take appropriate action where necessary to uphold and recognize all relevant State, Federal and International laws in connection with material that is claimed to be infringing any trademark, copyright, patent and all or any other Intellectual Property laws. If you are an intellectual property rights owner and you believe that Loveofqueen.com sells, offers for sale, or makes available goods and/or services that infringe your intellectual property rights, then send the following information in its entirety to legal@loveofqueen.com

מידע נדרש

 1. An electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive that is allegedly infringed;
  XNUMX. A description of the allegedly infringing work or material;
  XNUMX. A description of where the allegedly infringing material is located on the site (product(s) URL);
  XNUMX. Information reasonably sufficient to allow us to contact you, such as your address, telephone number and e-mail address;
  XNUMX. A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use of the material is not authorized by the copyright or other proprietary right owner, its agent, or the law;
  XNUMX. Identification of the intellectual property rights that you claim are infringed by the Website(e.g. "XYZ copyright", "ABC trademark, Reg. No. XNUMX, registered XNUMX/XNUMX/XNUMX",etc);
  7. הצהרה על כך שהמידע וההודעה הנ "ל מדויקים, ובהתאם לעונש בגין שבועת שקר, אתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם הבעלים שזכויותיהם הבלעדיות מופרות לכאורה.

סיום ותוצאה של סיום

בנוסף לכל תרופה משפטית או שוויונית אחרת, Loveofqueen.com רשאית, ללא הודעה מראש, לסיים את ההסכם באופן מיידי או לבטל זכויות כלשהן שהוענקו לך על-פי הסכם זה או את כולן. עם סיום כל הסכם זה, תפסיק באופן מיידי את כל הגישה והשימוש באתר ו- Loveofqueen.com, בנוסף לכל סעד משפטי או הוגן אחר, לבטל באופן מיידי את כל הסיסמאות ואת זיהוי החשבון שהונפק לך ו לשלול את הגישה והשימוש באתר זה באופן מלא או חלקי. כל סיום של הסכם זה לא ישפיע על הזכויות והחובות המתאימות (לרבות, ללא הגבלה, חובות תשלום) של הצדדים הנובעים לפני מועד הסיום. /

כתב ויתור על חבות

אלא אם צוין אחרת בתנאי המכירה הרגילים השולטים באותו מוצר בכל אתר זה, אתר זה, המוצרים המוצעים למכירה בו והעסקאות המתבצעות באמצעותו מסופקים על-ידי Loveofqueen.com על בסיס "כמות שהוא" . חברת Loveofqueen.com אינה מציגה מצגים או כתבי אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לגבי פעולת האתר או המידע, התוכן, החומרים או המוצרים הכלולים באתר זה, למעט כפי שנקבע כאן עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, Loveofqueen.com מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, כולל, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות וכושר למטרה מסוימת, ללא הפרה, כותרת, הנאה שקטה, דיוק נתונים ושילוב מערכות. אתר זה עשוי לכלול אי דיוקים, טעויות או שגיאות דפוס. Loveofqueen.com אינה מתחייבת כי התוכן יהיה uninterrupted או ללא שגיאות. עד למידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Loveofqueen.com לא תהיה אחראית לנזקים מכל סוג שהוא הנובעים מהשימוש באתר זה, כולל אך לא רק, נזקים מקריים, עונשיים, למופת, מיוחדים או תוצאתיים. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, האחריות הכוללת של Loveofqueen.com כלפיך בגין כל נזק (ללא תלות ביסוד הפעולה) לא תעלה על סכום העמלות ששולם בפועל ל- Loveofqueen.com במהלך החודש באופן מיידי לפני מעשה כביכול של אחריות Loveofqueen.com.

קבלת צו

לידיעתך, ייתכן שיהיו הזמנות מסוימות שאיננו יכולים לקבל, ואנו חייבים לבטל. Loveofqueen.com שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב או לבטל כל צו מכל סיבה שהיא. מצבים מסוימים שעלולים לגרום לביטול ההזמנה כוללים מגבלות על כמויות זמינות לרכישה, אי דיוקים או שגיאות במוצר או בתמחור, או בעיות שזוהו על ידי מחלקת הימנעות האשראי וההונאה שלנו. אנו עשויים גם לדרוש אימותים נוספים או מידע לפני קבלת כל הזמנה. ניצור איתך קשר אם כל ההזמנה שלך או חלק ממנה בוטלה או אם נדרש מידע נוסף כדי לקבל את ההזמנה שלך.

Loveofqueen is not responsible for late deliveries for special occasions, such as birthdays, or other events. We encourage customers to place their order in advance to ensure there is enough time to receive their item.

הודענו ללקוחות שלנו את שיא חג המולד מראש באמצעות באנרים ועלונים, והציע הצעות לתאריך ההזמנה הסופי ושיטות משלוח לתקופה זו. לכן אנו לא יכולים להיות אחראים אם פריט אינו מגיע בזמן לחג המולד.

All orders reported as "delivered" by shipping companies are considered delivered. Loveofqueen cannot be made liable of non-delivery in this case.

חשבון משתמש

For safety and security, each customer is allowed to create only one registered account by default. For customers who attempt to create several accounts, Loveofqueen reserves the right to suspend accounts without further notice.

שני הצדדים מסכימים כי, לאחר משלוח הסדר, התחבורה היא באחריותה הבלעדית של חברת הלוגיסטיקה של צד שלישי. במהלך שלב זה, הבעלות המלאה על המוצר (ים) שייכת לקונה; כל אחריות וסיכונים הקשורים במהלך ההובלה יוטל על ידי הרוכש.

שגיאות דפוס

בעוד ש- Loveofqueen.com שואפת לספק מידע מדויק על המוצר ותמחור, עלולה להתרחש תמחור או שגיאות דפוס. Loveofqueen.com לא יכול לאשר את המחיר של פריט עד לאחר ההזמנה. אם פריט רשום במחיר שגוי או עם מידע שגוי עקב שגיאה במידע על תמחור או על מוצרים, ל- Loveofqueen.com תהיה הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב או לבטל כל הזמנה שהוזמנה עבור פריט זה. במקרה שמדובר במחיר שגוי, חברת Loveofqueen.com, לפי שיקול דעתנו, תיצור איתך קשר או תבטל את ההזמנה ותודיע על ביטול זה.

תמחור במטבעות שונים

תמחור של מוצרים שנמכרו על ידי Loveofqueen.com מבוסס על דמויות מחושב בדולר ארה"ב (US $). המחירים המוצגים במטבעות אחרים מומרים מדולר ארה"ב בהתאם לשיעורי ההמרה העדכניים ביותר. בשל ערכי מטבע משתנים, המחירים המוצגים בערכים שאינם אמריקאיים במטבע חוץ באתר, למעט בדף המוצר הפרטי, עשויים שלא להיות העדכניים ביותר. תחומי האתר שבהם קבוצות המטבע הלא-אמריקאיות של המטבע עשויות להיות לא מדויקות כוללות, אך לא רק, באנרים לקידום מכירות, דפי קידום מכירות ומידע על דפי קטגוריות מוצרים. המחיר המוצג בדף מוצר בודד, ללא קשר למטבע המטבע, הוא המחיר הנוכחי שאתה עלול לשלם ל Loveofqueen.com, למעט משלוח.

Loveofqueen has no knowledge of, and is not responsible for, any additional bank charges or exchange rate fees that are charge by the issuing bank or a third party payment provider. These fees are solely the customers responsibility and will not be reimbursed by Loveofqueen.

בוררות

Where the parties fail to settle dispute within XNUMX days after such dispute occurs, they agree to submit such dispute to South China International Economic and Trade Arbitration Commission (the "SCIA") for arbitration which shall be conducted in accordance with the Commission's arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration. The arbitral awards are final and binding upon both parties.

החוק החל

תנאים אלה נשלטים על ידי ומתפרשים באופן בלעדי על פי החוק הסיני ללא קשר לעקרונות הקונפליקט.

קישורים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט הנמצאים בבעלותם של צדדים שלישיים. אתה מאשר כי Loveofqueen.com אינה אחראית לפעולה או לתוכן המצויים באתר זה או באמצעותו.

משלוחים

Loveofqueen ships from different warehouses. For orders with more than item, we may split your order into several packages according to stock levels at our own discretion for more information please check our terms and conditions.Thank you for your understanding.

Loveofqueen strongly recommends all customers to purchase shipping insurance during the checkout. This ensures that if there are any issue during the delivery process that Loveofqueen will send you the same product free of charge. If the item becomes unavailable we will offer you alternative refund options.

Orders that do not have shipping insurance will not be the responsibility of Loveofqueen in the event that there is an issue during the shipping process.

מה הזמנות הלקוח הוא מה שאנחנו הספינה. אנחנו לא יכולים להיות אחראים עבור הלקוח מקבל את הפריט הלא נכון אם הם הניחו את הסדר הלא נכון.

If a delivery fails for any reason and the address sent to was the correct address as provided by the customer, Loveofqueen cannot be held liable if a package is returned to us.

משלוחים מסין

At Loveofqueen all shipments are sent from China and are delivered duty unpaid. Consequently, any and all customs or import duties are charged once the parcel reaches its destination country. If any, these charges must be paid by the customers. Should the customers refuse the package due to import duties or taxes, they take full liability for all the cost involved in the process. Due to customs regulations, please note that Loveofqueen cannot to declare purchased items as a gift or list an amount lower than the actual product price.

תרופות

הנך מסכים כי התרופה של Loveofqueen.com על פי חוק בגין הפרה בפועל או מאוימת של הסכם זה לא תהיה מספקת וכי Loveofqueen.com תהיה זכאית לביצועים ספציפיים או לסעד מניעה, או לשניהם, בנוסף לכל נזק שייגרם ל- Loveofqueen.com זכאים כדין להתאושש, יחד עם הוצאות סבירות לכל סוג של יישוב סכסוכים, לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחת עורך דין.

No right or remedy of Loveofqueen.com shall be exclusive of any other, whether at law or in equity, including, without limitation, damages injunctive relief, attorneys' fees and expenses.

אף מקרה של ויתור על ידי Loveofqueen.com של זכויותיה או הסעד תחת תנאים והתניות אלה לא יכלול כל התחייבות להעניק כל ויתור דומה, עתידי או אחר.

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!