תנאי השירות

ברוכים הבאים לאתר. אנו מספקים לך שירותים בכפוף להודעות, לתנאים ולתנאים המפורטים בהסכם זה (להלן: "ההסכם"). בנוסף, כאשר אתה משתמש בשירות Loveofqueen.com (למשל, ביצוע הזמנה או כתיבת ביקורת של לקוחות), תהיה כפוף לכללים, לקווים המנחים, למדיניות, לתנאים ולתנאים החלים על שירותים אלה, והם משולבים בזה הסכם לפי התייחסות זו. Loveofqueen.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות אתר זה ואת התנאים וההגבלות בכל עת.

 

גישה, גלישה או שימוש אחר באתר מציינים את הסכמתך לכל התנאים וההגבלות שבסכם זה. אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שתמשיך.

 

אתה מצהיר ומתחייב כי אתה לפחות בן 18 שנים או מבקר באתר בפיקוח הורה או אפוטרופוס. בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, חברת Loveofqueen.com מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה ולא בלעדי כדי לגשת לאתר ולהשתמש בו על ידי הצגתו בדפדפן האינטרנט שלך רק לצורך קניות למטרות אישיות פריטים הנמכרים באתר ולא לשימוש מסחרי או לשימוש בשם צד שלישי כלשהו, ​​למעט כפי שהותר במפורש על ידי Loveofqueen.com מראש. כל הפרה של הסכם זה תביא לביטול מיידי של הרישיון המוענק בסעיף זה ללא הודעה מוקדמת.

 

למעט המותר בסעיף הקודם, אין לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, להחכיר, לשדר, ליצור עבודות נגזרות, לתרגם, לשנות, להנדס לאחור, לפרק, להדר או לנצל את האתר או כל חלק ממנו, אלא אם כן מותר במפורש על ידי Loveofqueen.com בכתב. אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי במידע המופיע באתר או לעשות בו שימוש כלשהו לטובת עסק אחר, אלא אם כן הדבר מותר מראש על ידי חברת Loveofqueen.com. חברת Loveofqueen.com שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות, להפסיק חשבונות ו / או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה, לרבות, ללא הגבלה, אם Loveofqueen.com סבור כי התנהגות הלקוח מפרה את החוק החל או פוגעת באינטרסים של Loveofqueen.com.

 

אין להעלות, להפיץ או לפרסם בכל דרך אחרת באתר זה כל תוכן, מידע או חומר אחר אשר (א) מפר או מפר זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות של כל אדם; (ב) הוא דיבה, מאיים, משמיץ, מגונה, מגונה, פורנוגרפי, או עלול להוליד כל אחריות אזרחית או פלילית לפי החוק האמריקני או הבינלאומי; או (c) כולל באגים, וירוסים, תולעים, דלתות מלכודת, סוסים טרויאניים או קוד מזיק אחר או תכונות. Loveofqueen.com עשויה להקצות לך סיסמה וזיהוי חשבון כדי לאפשר לך לגשת ולהשתמש בחלקים מסוימים של אתר זה. בכל פעם שתשתמש בסיסמה או בהזדהות, תיחשב כמורשה לגשת לאתר ולהשתמש בו באופן העולה בקנה אחד עם התנאים וההגבלות של הסכם זה, ו- Loveofqueen.com אינה מחויבת לחקור את ההרשאה או המקור של כל גישה או שימוש כאלה באתר.

 

אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל גישה לאתר זה ושימוש בו על ידי כל משתמש בסיסמה ובזיהוי המוקצה לך במקור, בין אם גישה זו לבין השימוש באתר זה מאושרת בפועל על ידך, לרבות, ללא הגבלה, כל התקשורת וההעברה ואת כל ההתחייבויות (לרבות, ללא הגבלה, התחייבויות פיננסיות) שנגרמו באמצעות גישה כזו או שימוש. אתה האחראי הבלעדי להגנה על האבטחה והסודיות של הסיסמה והזיהוי שהוקצו לך. עליך להודיע ​​מיד ל- Loveofqueen.com על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בהזדהות שלך או בכל הפרה אחרת או הפרה מאיימת של אתר זה. לאחר ההרשמה, תקבל את עלונים עם מידע על מכירות, קופונים, ומבצעים מיוחדים. אתה יכול לבטל את המנוי באמצעות הקישור מכל עלון דוא"ל או הגדרת המנוי האישי שלך לאחר הכניסה. מנוי ברירת מחדל עבור עלון עבור משתמשים רשומים.

 

לאהוביןחשבון משתמש

 

אתה מתחייב כי הגשותיך, כולן או חלקן, ברורות וללא כל הפרה של זכויות יוצרים, סכסוכים או תביעות של צד שלישי. Loveofqueen.com אינה נושאת באחריות לכל שימוש לרעה בזכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים על ידך. אתה מתחייב להגן ולשפות את נותן החסות כנגד כל הפסדים שנגרמו עקב השימוש ברשומות לכל מטרה.

 

ביקורות והערות

 

אלא אם צוין אחרת במקום אחר בהסכם זה או באתר, כל דבר שאתה שולח או מפרסם לאתר ו / או מספק Loveofqueen.com, כולל, ללא הגבלה, רעיונות, ידע, טכניקות, שאלות, ביקורות, הערות ו ההצעות (ביחד, "הגשות") יטופלו ויחשבו כבלתי סודיות ולא קנייניות, ועל ידי הגשת או פרסום, אתה מסכים לרשום באופן בלתי הפיך את הרשומה ואת כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות אליה (למעט הזכויות המוסריות כגון זכות יוצרים) ל- Loveofqueen.com ללא תשלום ול- Loveofqueen.com תהיה הזכות ללא תמלוגים, ברחבי העולם, תמימה, בלתי חוזרת וניתנת להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, לבצע, למכור, להחכיר, להעביר, להתאים, ליצור עבודות נגזרות הגשות כאלה בכל אמצעי ובכל צורה, ולתרגם, לשנות, לבצע הנדסה לאחור, לפרק או לפרק את ההגשות. כל ההגשות יהפכו באופן אוטומטי לנכס הבלעדי והבלעדי של Loveofqueen.com ולא יוחזרו אליך ואתה מסכים שלא להעלות כל מחלוקת בקשר לשימוש כלשהו בכניסה של Loveofqueen.com בעתיד.

 

אתה מתחייב כי הגשותיך, כולן או חלקן, ברורות וללא כל הפרה של זכויות יוצרים, סכסוכים או תביעות של צד שלישי. Loveofqueen.com אינה נושאת באחריות לכל שימוש לרעה בזכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים על ידך. אתה מתחייב להגן ולשפות את נותן החסות כנגד כל הפסדים שנגרמו עקב השימוש ברשומות לכל מטרה.

 

בנוסף לזכויות החלות על כל הגשה, כאשר אתה מפרסם תגובות או ביקורות לאתר, אתה גם מעניק ל- Loveofqueen.com את הזכות להשתמש בשם שאתה שולח עם כל ביקורת, תגובה או תוכן אחר, אם קיים, בקשר עם ביקורת, תגובה או תוכן אחר. הינך מצהיר ומתחייב כי אתה הבעלים או בשליטה אחרת של כל הזכויות על הביקורות, ההערות והתכנים האחרים שאתה מפרסם באתר זה וכי השימוש בסקירות שלך, בהערותיך או בתכנים אחרים של Loveofqueen.com לא יפגע בהן או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו. לא תשתמש בכתובת דואר אלקטרוני שקרית, תתחזה למישהו אחר מאשר את עצמך, או תטעה את Loveofqueen.com או את צדדים שלישיים אחרים בנוגע למקור של כל תוכן או תוכן. Loveofqueen.com רשאית, אך לא תהיה מחויבת להסיר או לערוך כל הגשות (כולל הערות או ביקורות) מכל סיבה שהיא.

 

ביטול הזמנה

 

לקוחות יכולים לבטל את ההזמנה שלהם בכל עת לפני המשלוח; בבקשה ללכת שלנו עזרה ושאלות נפוצותאוֹ תיצור איתנו קשר

עם זאת, לאחר שליחת ההזמנה, לא ניתן לבטל את ההזמנה, לשנותה או להחזירה. עם קבלת החבילה, שלנומדיניות החזרה. נכנס לתוקף.

 

משלוחים מסין

 

ב Loveofqueen כל המשלוחים נשלחים מסין והם משלוח מסירה ללא תשלום. כתוצאה מכך, כל המסים או מכסים היבוא מחויבים לאחר החבילה מגיעה לארץ היעד שלה. אם בכלל, חיובים אלה חייבים להיות משולם על ידי הלקוחות. אם הלקוחות יסרבו את החבילה בשל חובות היבוא או מסים, הם לוקחים אחריות מלאה על כל העלות הכרוכה בתהליך. בשל תקנות המכס, שים לב כי Loveofqueen לא יכול להכריז על פריטים שנרכשו כמתנה או רשימה סכום נמוך ממחיר המוצר בפועל.

 

מדיניות קוד ההתנהגות של הלקוח

 

בשעה שביעות רצון הלקוחות Loveofqueen הוא בראש סדר העדיפויות שלנו.אנו שואפים לפתור את כל בעיות הלקוחות בצורה מקצועית וידידותית. עם זאת, לא נסבול כל התנהגות בלתי מקובלת או בלתי סבירה כלפי חברי צוות שירות הלקוחות שלנו.

 

התנהגות בלתי מקובלת המכוונת כלפי צוות שירות הלקוחות או Loveofqueen עשויה, לדוגמה, לכלול כל אחד מהבאים:

 

- התנהגות אגרסיבית, פוגעת ומאיימת. דוגמאות כוללות: כל וכל איומים ישירים או משתמעים על כל ערוץ תקשורת; שפה מאיימת; התעללות אישית ומילולית; סקסיסטי, גזעני, הומופובי או גנאי; גַסוּת; הצהרות דלקתיות; שְׁבוּעָה; וכן טענות לא מבוססות.

 

- באופן עקבי תובעני או תובעני תלונות, למרות שהבעיה היתה מלאה; כמו כן, חוזר על תלונות מתמשך למרות פתרונות סבירים הוגנים המוצעים בהתאם למדיניות שלנו.

 

-הצגה, ציפייה או דרישה של צוות להפרת הנחיות מדיניות החברה שנקבעו, כגון סכום החזר, מסגרת זמן, פיצוי מיוחד וכו '; כמו כן, מחפשים תוצאה לא מציאותית מעבר להיקף המדיניות והנהלים שלנו. כברירת מחדל, סכום ההחזר אינו יכול לחרוג מסכום ההזמנה המקורי ששולם ל- Loveofqueen.

 

- שינוי חוזר ונשנה של טיבה (או ההתמקדות) של תלונה או את התוצאה הרצויה, באופן חלקי, לאחר מתן תשובה רשמית.

 

מספר מופרז של תלונות לעומת סך כל ערך ערך הרכישה.

 

על התנהגות כזו, מומלץ למתלוננים להודיע ​​על כך באופן רשמי: 

"השפה שלי נחשבת פוגעת, פוגעת, מאיימת, ובלתי קבילה לחלוטין.

 

- עליהם להימנע משימוש בשפה, הפחדות ואיומים כאלה.

 

לא יהיה עוד חילופי התכתבות בעניין אם יתמידו בהתנהגות זו.

 

- Lofofqueen שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל עוד הזמנות מהלקוח בעתיד ללא הודעה מוקדמת.

תהליך הסלמה

 

להתלונן תהליך הסלמה

תהליך זה חל אך ורק על בעיות שירות לקוחות. לבעיות משפטיות נפרדות, כגון זכויות יוצרים, עיין בדף המשפטי שלנוכאן.

 

אם הלקוח אינו מרוצה מהפתרון שמציע שירות הלקוחות שלנו, הלקוח רשאי לפנות למפקח הכרטיס שלנו על ידי הגשת כרטיס חדש בקטע "שלח תלונה רשמית" באופן הבא:

 

צור קשר> שלח כרטיס> בחר אחריות והחזרה> שלח תלונה רשמית

אנו נגיב לכל התלונות בתוך 24 שעות, למעט בסופי שבוע ובחגים ציבוריים.

 

זכויות יוצרים

 

כל טקסט, גרפיקה, תמונות או תמונות אחרות, סמלי לחצנים, קטעי אודיו, לוגו, סיסמאות, שמות מסחריים או תוכנות מילה ותכנים אחרים באתר של Loveofqueen.com (ביחד, "תוכן"), שייכים באופן בלעדי ל- Loveofqueen.com או ספקי התוכן המתאימים שלה. אינך רשאי להשתמש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לשדר, להציג, לפרסם, למכור, לרשום, לבצע בפומבי, להפיץ או לנצל מסחרית כל תוכן או להיפטר מכל תוכן אחר באופן שאינו מותר על ידי Loveofqueen.com, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של Loveofqueen.com. השימוש בכריית נתונים, ברובוטים או בכלים דומים לאיסוף נתונים והפקתם ב- Loveofqueen.com וכן בשימוש בסימנים מסחריים או בסימני שירות ב- Loveofqueen.com במטא-תגים אסורים בהחלט. אתה רשאי להציג ולהשתמש בתוכן רק עבור הפרטים האישיים שלך ולקניות והזמנה באתר וללא כל מטרה אחרת. האוסף, ההסדר וההרכבה של כל התוכן באתר זה ("הקומפילציה") שייכים באופן בלעדי ל- Loveofqueen.com. אינך רשאי להשתמש בתוכן או בקומפילציה של Loveofqueen בכל אופן שמזלזלת או משמיצה את Loveofqueen.com או בכל אופן שעלול לגרום לבלבול או להפרה של כל החוקים או התקנות החלים. כל התוכנה המשמשת באתר זה (להלן "התוכנה") היא רכושה של חברת Loveofqueen.com ו / או ספקיה. התוכן, האוסף והתוכנה מוגנים כולם תחת חוקי זכויות יוצרים ממלכתיים, לאומיים ובינלאומיים. כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש שמורות ל- Loveofqueen.com. הפושעים יועמדו לדין במלואו.

 

Loveofqueen.com מכירה ומכבדת את כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים. לפיכך, כל שימוש בטלוויזיה, בתמונה, במוסיקה, בפסטיבל סרטים או בשמות או בשמות אחרים אין להם קשר ל- Loveofqueen.com והם רכושם הבלעדי של בעלי זכויות היוצרים או הסימנים המסחריים. השמלות שלנו בהשראת סגנון סלבריטי הם שלנו בילויים של פריט שחוקים על ידי הסלבריטאים על תוכניות הטלוויזיה האהובות עליך השטיח האדום, אולם הם אינם מורשים, אושר על ידי, או מחוברות אלה מופעים בכל דרך ואינם מתכוונים הפרות של כל סימני מסחר רשומים או זכויות יוצרים.

 

מדיניות הפרת זכויות קניין רוחני

 

המדיניות של Loveofqueen.com נוקטת בפעולה המתאימה, לפי הצורך, כדי לקיים ולהכיר בכל החוקים הרלוונטיים של המדינה, הפדרלי והבינלאומי בקשר לחומר הנתבע כמפר זכויות יוצרים, זכויות יוצרים, פטנטים וכל חוקי קניין רוחני אחרים או אחרים . אם אתה בעל זכויות קניין רוחני ואתה סבור כי Loveofqueen.com מוכרת, מציעה למכירה או עושה מוצרים ו / או שירותים הפוגעים בזכויות הקניין הרוחני שלך, ולאחר מכן שולחים את המידע הבא במלואו ל [Email protected]

 

מידע נדרש

 

 1. חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול בשם הבעלים של בלעדי שהופרה לכאורה;
  2. תיאור של היצירה או החומר המפר לכאורה;
  3. תיאור של מיקום החומר המפר לכאורה באתר (כתובת אתר של מוצר);
  4. מידע סביר מספיק כדי לאפשר לנו ליצור איתך קשר, כגון כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך;
  5. הצהרה שלדעתך יש לך אמונה בתום לב שהשימוש במחלוקת בחומר אינו מאושר על ידי זכויות היוצרים או בעל זכות קניין אחר, סוכן שלו או החוק;
  6. זיהוי זכויות הקניין הרוחני שלטענתך מופרות על ידי האתר (כגון "זכויות יוצרים של XYZ", "סימן מסחרי של ABC, מס '123456, רשום 1 / 1 / 04" וכו');
  7. הצהרה על כך שהמידע וההודעה הנ "ל מדויקים, ובהתאם לעונש בגין שבועת שקר, אתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם הבעלים שזכויותיהם הבלעדיות מופרות לכאורה.

 

סיום ותוצאה של סיום

 

בנוסף לכל תרופה משפטית או שוויונית אחרת, Loveofqueen.com רשאית, ללא הודעה מראש, לסיים את ההסכם באופן מיידי או לבטל זכויות כלשהן שהוענקו לך על-פי הסכם זה או את כולן. עם סיום כל הסכם זה, תפסיק באופן מיידי את כל הגישה והשימוש באתר ו- Loveofqueen.com, בנוסף לכל סעד משפטי או הוגן אחר, לבטל באופן מיידי את כל הסיסמאות ואת זיהוי החשבון שהונפק לך ו לשלול את הגישה והשימוש באתר זה באופן מלא או חלקי. כל סיום של הסכם זה לא ישפיע על הזכויות והחובות המתאימות (לרבות, ללא הגבלה, חובות תשלום) של הצדדים הנובעים לפני מועד הסיום. /

 

כתב ויתור על חבות

 

אלא אם צוין אחרת בתנאי המכירה הרגילים השולטים באותו מוצר בכל אתר זה, אתר זה, המוצרים המוצעים למכירה בו והעסקאות המתבצעות באמצעותו מסופקים על-ידי Loveofqueen.com על בסיס "כמות שהוא" . חברת Loveofqueen.com אינה מציגה מצגים או כתבי אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לגבי פעולת האתר או המידע, התוכן, החומרים או המוצרים הכלולים באתר זה, למעט כפי שנקבע כאן עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, Loveofqueen.com מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, כולל, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות וכושר למטרה מסוימת, ללא הפרה, כותרת, הנאה שקטה, דיוק נתונים ושילוב מערכות. אתר זה עשוי לכלול אי דיוקים, טעויות או שגיאות דפוס. Loveofqueen.com אינה מתחייבת כי התוכן יהיה uninterrupted או ללא שגיאות. עד למידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Loveofqueen.com לא תהיה אחראית לנזקים מכל סוג שהוא הנובעים מהשימוש באתר זה, כולל אך לא רק, נזקים מקריים, עונשיים, למופת, מיוחדים או תוצאתיים. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, האחריות הכוללת של Loveofqueen.com כלפיך בגין כל נזק (ללא תלות ביסוד הפעולה) לא תעלה על סכום העמלות ששולם בפועל ל- Loveofqueen.com במהלך החודש באופן מיידי לפני מעשה כביכול של אחריות Loveofqueen.com.

 

קבלת צו

 

לידיעתך, ייתכן שיהיו הזמנות מסוימות שאיננו יכולים לקבל, ואנו חייבים לבטל. Loveofqueen.com שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב או לבטל כל צו מכל סיבה שהיא. מצבים מסוימים שעלולים לגרום לביטול ההזמנה כוללים מגבלות על כמויות זמינות לרכישה, אי דיוקים או שגיאות במוצר או בתמחור, או בעיות שזוהו על ידי מחלקת הימנעות האשראי וההונאה שלנו. אנו עשויים גם לדרוש אימותים נוספים או מידע לפני קבלת כל הזמנה. ניצור איתך קשר אם כל ההזמנה שלך או חלק ממנה בוטלה או אם נדרש מידע נוסף כדי לקבל את ההזמנה שלך.

 

Loveofqueen אינה אחראית על משלוחים מאוחרים לאירועים מיוחדים, כגון ימי הולדת או אירועים אחרים. אנו מעודדים את הלקוחות למקם את ההזמנה מראש כדי לוודא שיש מספיק זמן כדי לקבל את הפריט שלהם.

 

הודענו ללקוחות שלנו את שיא חג המולד מראש באמצעות באנרים ועלונים, והציע הצעות לתאריך ההזמנה הסופי ושיטות משלוח לתקופה זו. לכן אנו לא יכולים להיות אחראים אם פריט אינו מגיע בזמן לחג המולד.

 

כל הזמנות כפי שדווחו "נמסר" על ידי חברות הספנות נחשבים נמסר. Loveofqueen לא יכול להיות אחראי של אי הלידה במקרה זה.

 

חשבון משתמש

 

עבור בטיחות ואבטחה, כל לקוח רשאי ליצור רק חשבון רשום אחד כברירת מחדל. עבור לקוחות המנסים ליצור מספר חשבונות, Loveofqueen שומרת לעצמה את הזכות להשעות חשבונות ללא הודעה מוקדמת.

 

שני הצדדים מסכימים כי, לאחר משלוח הסדר, התחבורה היא באחריותה הבלעדית של חברת הלוגיסטיקה של צד שלישי. במהלך שלב זה, הבעלות המלאה על המוצר (ים) שייכת לקונה; כל אחריות וסיכונים הקשורים במהלך ההובלה יוטל על ידי הרוכש.

 

שגיאות דפוס

 

בעוד ש- Loveofqueen.com שואפת לספק מידע מדויק על המוצר ותמחור, עלולה להתרחש תמחור או שגיאות דפוס. Loveofqueen.com לא יכול לאשר את המחיר של פריט עד לאחר ההזמנה. אם פריט רשום במחיר שגוי או עם מידע שגוי עקב שגיאה במידע על תמחור או על מוצרים, ל- Loveofqueen.com תהיה הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב או לבטל כל הזמנה שהוזמנה עבור פריט זה. במקרה שמדובר במחיר שגוי, חברת Loveofqueen.com, לפי שיקול דעתנו, תיצור איתך קשר או תבטל את ההזמנה ותודיע על ביטול זה.

 

תמחור במטבעות שונים

 

תמחור של מוצרים שנמכרו על ידי Loveofqueen.com מבוסס על דמויות מחושב בדולר ארה"ב (US $). המחירים המוצגים במטבעות אחרים מומרים מדולר ארה"ב בהתאם לשיעורי ההמרה העדכניים ביותר. בשל ערכי מטבע משתנים, המחירים המוצגים בערכים שאינם אמריקאיים במטבע חוץ באתר, למעט בדף המוצר הפרטי, עשויים שלא להיות העדכניים ביותר. תחומי האתר שבהם קבוצות המטבע הלא-אמריקאיות של המטבע עשויות להיות לא מדויקות כוללות, אך לא רק, באנרים לקידום מכירות, דפי קידום מכירות ומידע על דפי קטגוריות מוצרים. המחיר המוצג בדף מוצר בודד, ללא קשר למטבע המטבע, הוא המחיר הנוכחי שאתה עלול לשלם ל Loveofqueen.com, למעט משלוח.

 

Loveofqueen אינה יודעת, ואינה אחראית, על כל עמלה נוספת על הבנקים או על שערי חליפין אשר יחויבו על ידי הבנק המנפיק או על ידי ספק תשלום של צד שלישי. עמלות אלה הן אך ורק אחריות הלקוחות ולא יוחזר על ידי Loveofqueen.

 

בוררות

 

כאשר הצדדים לא יישבו מחלוקת בתוך 30 ימים לאחר מחלוקת כזו מתרחשת, הם מסכימים להגיש מחלוקת כאמור לועדת הבוררות הכלכלית של דרום סין (להלן "SCIA") לבוררות שתתנהל בהתאם לכללי הבוררות של הוועדה השפעה בעת הגשת בקשה לבוררות. מענקי הבוררות הם סופיים ומחייבים על שני הצדדים.

 

החוק החל

 

תנאים אלה נשלטים על ידי ומתפרשים באופן בלעדי על פי החוק הסיני ללא קשר לעקרונות הקונפליקט.

 

קישורים

 

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט הנמצאים בבעלותם של צדדים שלישיים. אתה מאשר כי Loveofqueen.com אינה אחראית לפעולה או לתוכן המצויים באתר זה או באמצעותו.

 

משלוח

 

Loveofqueen ספינות ממחסנים שונים. להזמנות עם יותר מפריט, אנו עשויים לפצל את ההזמנה שלך למספר חבילות על פי רמות מלאי על פי שיקול דעתנו לקבלת מידע נוסף אנא בדוק את התנאים וההגבלות שלנו. תודה על ההבנה שלך.

 

Loveofqueen ממליצה בחום על כל הלקוחות לרכוש ביטוח המשלוח במהלך הקופה. זה מבטיח שאם יש בעיה במהלך תהליך המסירה כי Loveofqueen ישלח לך את אותו מוצר ללא תשלום. אם הפריט הופך ללא זמין, אנו מציעים לך אפשרויות להחלפה חלופית.

 

הזמנות שאין להם ביטוח המשלוח לא יהיו באחריות Loveofqueen במקרה שיש בעיה במהלך תהליך המשלוח.

 

מה הזמנות הלקוח הוא מה שאנחנו הספינה. אנחנו לא יכולים להיות אחראים עבור הלקוח מקבל את הפריט הלא נכון אם הם הניחו את הסדר הלא נכון.

 

אם מסירה נכשלת מכל סיבה שהיא והכתובת שנשלח אליה היא הכתובת הנכונה כפי שנמסרה על-ידי הלקוח, לא ניתן להחיל את Loveofqueen אם החבילה מוחזרת אלינו.

 

משלוחים מסין

 

ב Loveofqueen כל המשלוחים נשלחים מסין והם נשלחות חובה ללא תשלום. כתוצאה מכך, כל המסים או מכסים היבוא מחויבים לאחר החבילה מגיעה לארץ היעד שלה. אם בכלל, חיובים אלה חייבים להיות משולם על ידי הלקוחות. אם הלקוחות יסרבו את החבילה בשל חובות היבוא או מסים, הם לוקחים אחריות מלאה על כל העלות הכרוכה בתהליך. בשל תקנות המכס, שים לב כי Loveofqueen לא יכול להכריז על פריטים שנרכשו כמתנה או רשימה סכום נמוך ממחיר המוצר בפועל.

 

תרופות

 

הנך מסכים כי התרופה של Loveofqueen.com על פי חוק בגין הפרה בפועל או מאוימת של הסכם זה לא תהיה מספקת וכי Loveofqueen.com תהיה זכאית לביצועים ספציפיים או לסעד מניעה, או לשניהם, בנוסף לכל נזק שייגרם ל- Loveofqueen.com זכאים כדין להתאושש, יחד עם הוצאות סבירות לכל סוג של יישוב סכסוכים, לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחת עורך דין.

 

אין זכות או תרופה של Loveofqueen.com יהיו בלעדיות מכל סוג אחר, בין אם על פי דין ובין אם בהון, לרבות, ללא הגבלה, פיצויים בגין נזקים, שכר טרחת עורך דין והוצאותיו.

 

אף מקרה של ויתור על ידי Loveofqueen.com של זכויותיה או הסעד תחת תנאים והתניות אלה לא יכלול כל התחייבות להעניק כל ויתור דומה, עתידי או אחר.

 

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!